جستارهای تاریخی

خرداد ۱۳۹۸

گاه‌نگار قصر گلستان

به وقت شعبان ۱۲۸۴ آنجا که کلنگ نقره به « دست مبارک همایونی» برزمین طهران می خورد و چند صباحی بعد میرزا عبدالغفار با همراهی شاگردانش در مدرسه دارالفنون نقشه اراضی شهر جدید دارالخلافه ناصره را با همه طول و تفصیلش که در آن زمانه مهیا بود می کشند [...]

شهریور ۱۳۹۷

مولودیه فى الحقیقه الولاده؛ رساله‌ای در باب قابلگی: سیر تکامل پزشکی زنان و زایمان در ایران

متن‌هاى قابلگى و رساله‌هاى مربوط به آن در زبان فارسى زیاد نیستند و بیشتر در کتاب‌هاى چنددانشى به آن‌ها پرداخته شده و کمتر رساله‌اى مجزا و کهن در این مبحث دیده شده است. به نظر مى‌رسد، تألیف کتاب‌هایى مستقل در زمینه‌ى قابلگى، باید معطوف به همین یکى دو قرن اخیر [...]

فروردین ۱۳۹۶

کتاب خداوندگار لحن

خداوندگار لحن؛ نامه‌های قائم مقام فراهانی پس از ۱۵۰ سال

نامه‌های تازه‌یاب از قائم مقام فراهانی منتشر شد. گفته می‌شود این نامه‌ها برای نخستین‌بار پس از حدود ۱۵۰ سال در دسترس عموم قرار گرفته است.