جستارهای تاریخی

ژوئن 2019

گاه‌نگار قصر گلستان

به وقت شعبان ۱۲۸۴ آنجا که کلنگ نقره به « دست مبارک همایونی» برزمین طهران می خورد و چند صباحی بعد میرزا عبدالغفار با همراهی شاگردانش در مدرسه دارالفنون نقشه اراضی شهر جدید دارالخلافه ناصره را با همه طول و تفصیلش که در آن زمانه مهیا بود می کشند [...]

سپتامبر 2018

مولودیه فى الحقیقه الولاده؛ رساله‌ای در باب قابلگی: سیر تکامل پزشکی زنان و زایمان در ایران

متن‌هاى قابلگى و رساله‌هاى مربوط به آن در زبان فارسى زیاد نیستند و بیشتر در کتاب‌هاى چنددانشى به آن‌ها پرداخته شده و کمتر رساله‌اى مجزا و کهن در این مبحث دیده شده است. به نظر مى‌رسد، تألیف کتاب‌هایى مستقل در زمینه‌ى قابلگى، باید معطوف به همین یکى دو قرن اخیر [...]

مارس 2017