سینما در دوران جدید: نشانه‌شناسی فیلم از پست مدرن تا امروز‏‫


سال نو مبارک!
فروشگاه اینترنتی نشر پرنده تعطیل است و از ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ شروع به کار خواهد کرد!
دلتنگ شما خواهیم بود!