روان‌درمانی نوجوانان: طرح درمان برای اختلالات درون‌ریز