پیگیری خرید

شما می توانید سادگی با وارد کردن ایمیل و شماره سفارش خود در فرم کناری، پیگیری محصول خود را انجام داده و از کدپیگیری پستی محصول خود مطلع شوید. و سپس با ورود به سایت پیگیری مرسولات پستی و وارد نمود کد پیگیری پستی، از محل دقیق محصول خود مطلع گردید.