داستان‌های اجتماعی (۱۵۸ داستان اجتماعی برای آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف درخودمانده)

داستان های اجتماعی

داستان‌های اجتماعی (۱۵۸ داستان اجتماعی برای آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف درخودمانده)

کارول گری، کتاب داستان‌های اجتماعی را در سال ۱۹۹۱ و بر مبنای تجارب خود در زمینه کار به کودکان به نگارش درآورده است. در خلال حدود بیست سال گذشته، او مدام دستورالعمل‌های مربوط به نوشتن داستان‌های اجتماعی را با توجه به تجارب شخصی رو به رشد خودش و بازخورد والدین، معلمان و خود کودکان، اصلاح کرده است.

موضوع‌ها و راه‌کارهای نگارش، در این سال‌ها بلوغ یافته‌اند و رویکرد داستان‌های اجتماعی در پژوهش‌های مختلف چاپ شده در مجلات علمی، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. بی‌تردید، استفاده از داستان‌های اجتماعی در زمینه آموزش و درمان، همان چیزی است که دانشمندان آن را با عنوان «کار مبتنی بر شواهد» توصیف می‌کنند. داستان‌های اجتماعی حقیقتا اثرگذار هستند.

فروش آنلاین در اینجا

اشتراک گذاری پست