تگ - Korean_literature

کتاب صوتی گل‌های آزالیا به زودی منتشر می‌شود

کتاب صوتی گل‌های آزالیا به زودی منتشر می‌شود کتاب صوتی «گل‌های آزالیا» مجموعه‌ی برگزیده‌ی اشعار «سو وال کیم» شاعر بزرگ کره‌ی جنوبی مترجمان: خانم این‌جا هونگ سعیدرضا اتحادی ویراستار: مرتضی کاردر اجرا: مهدی فرج‌اللهی انتشارات پرنده   #LTIKorea, #Literature_Translation_Institute_of_Korea, #Korean_literature, #K-Lit, #Korean_Writers #Korean_Authors”