تگ - روانشناسی

دستورالعمل مصاحبه بالینی برای کودکان و بزرگ‌سالان

درحالی که اکثر مردم، کودکی را دوران شادمانی و سرزندگی میدانند و تصورشان بر این است که کودکان و نوجوانان همواره شاد و خوشحال هستند، مطالعات نشان میدهند که تعداد قابل ملاحظه ای از اختلالات روانشناختی از همین دوران آغاز میشوند. بر اساس پژوهشها، نرخ شیوع دوازده ماهه اختلال ،%۵/ ۹%، اختلال سلوک ۹...


فرزند پروری برای نوجوان با هیجانات شدید

هنگامی‌که نوجوان شما هیجاناتی را تجربه می‌کند که منجر به رفتارهای ناسالم و ناایمن می‌شود، واکنش طبیعی والدین به این‌گونه رفتار‌ها نگرانی، ترس و حتی خشم خواهد بود.


مصاحبه بالینی برای کودکان و نوجوانان از سنجش تا درمان

Many years ago, I worked for my parents who own a video production company. Because it is a family business, you inevitably end up wearing many hats and being the czar of many different jobs. I mainly managed projects and worked as a video editor. On production, there were times...