تگ - درک انواع دفاع به زبان ساده

دفاع‌ها به روایت فردریکسون: درک انواع دفاع به زبان ساده

نویسنده: جان فردریکسون مترجمان:دکتر فرهاد چنگیزی/ ماندانا دانشیان بیماران برای کنترل عواطف خود از دفاع‌ها استفاده می‌کنند و این منجر به بروز مشکلات کنونی‌شان می‎شود. دفاع‌ها، به‌صورت خودکار و ناخودآگاه، جنبه‌هایی از واقعیت و عواطف را که باعث تشویش و نگرانی می‎شوند، از خود (ایگو) دور می‌کنند. دفاع‌ها مانع از مشاهده‌ی کامل...