یادداشت ویژه

کتاب صوتی گل‌های آزالیا به زودی منتشر می‌شود

کتاب صوتی گل‌های آزالیا به زودی منتشر می‌شود کتاب صوتی «گل‌های آزالیا» مجموعه‌ی برگزیده‌ی اشعار «سو وال کیم» شاعر بزرگ کره‌ی جنوبی مترجمان: خانم این‌جا هونگ سعیدرضا اتحادی ویراستار: مرتضی کاردر اجرا: مهدی فرج‌اللهی انتشارات پرنده   #LTIKorea, #Literature_Translation_Institute_of_Korea, #Korean_literature, #K-Lit, #Korean_Writers #Korean_Authors”


مطلبی برای اشتراک گذاشتن ندارید از فکر و سرمایه دیگران خرج نکنید

جمشید کیان‌فر، مورخ، نسخه‌شناس و مصحح کتاب‌هایی چون «ناسخ التواریخ» اثر محمدتقی لسان الملک سپهر، «تاریخ روضه‌الصفای ناصری: در سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار» و «سفارت‌نامه خوارزم» هر دو اثر رضا قلی خان هدایت، «تاریخ روضه‌الصفا فی سیره الانبیا و الملوک و الخلفا: شرح حال ائمه اطهار، بنی‌امیه، خلفای...