تگ - پرسشنامۀ رشد کودک

پرسشنامۀ رشد کودک: ارزیابی رشد کودک به واسطۀ مشاهدات والدین

ارزیابی رشد کودکان خردسال، مستلزم کسب اطلاعات از والدین کودک است. مشاهدات والدین از کودکان و نگرانی‎های آن‎ها درخصوص فرزندان خود، شامل اطلاعات حیاتی دربارۀ نیازها و فرآیند رشد کودکان است. آرنولد گزل، پدر علم بیماری‎های رشدی کودکان، این امر را سال‏ها پیش (۱۹۴۰) مورد توجه قرار داد. مشاهدات نشان ‎می‌دهند...