تگ - فرزند پروری

فرزند پروری برای نوجوان با هیجانات شدید

هنگامی‌که نوجوان شما هیجاناتی را تجربه می‌کند که منجر به رفتارهای ناسالم و ناایمن می‌شود، واکنش طبیعی والدین به این‌گونه رفتار‌ها نگرانی، ترس و حتی خشم خواهد بود.