تگ - سنجش بالینی

تفسیر آزمون سنجش بالینی و شخصیت مینه سو تا فرم نوجوان

سنجش روانشناختي، با دو رويکرد تحت عنوان رويکرد درماني و رويکرد درماني و رويکرد پژوهشي سروکار دارد که در هر رويکرد به جنبه‌هاي کاربردي علوم روان‌شناختي پرداخته مي‌شود.


سال نو مبارک!
فروشگاه اینترنتی نشر پرنده تعطیل است و از ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ شروع به کار خواهد کرد!
دلتنگ شما خواهیم بود!