مژگان عطار

مژگان عطار


توضیحات نویسنده
 • 0

سوابق تحصیلی

لیسانس روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

فوق لیسانس روانشناسی عمومی دانشگاه خوارزمی تهران از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

 

تجربیات و سوابق کاری

 • همکاری با شرکت نرم افزاری رهنما در تهیه متون علمی نرم‌افزارهای کمک آموزشی حوزه روانشناسی سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸
 • همکاری با گروه رشد و توسعه روانشناسی در برگزاری کارگاه های آموزشی روانشناسی از سال ۱۳۹۴ تا کنون
 • ویراستار علمی و عضو هیئت تحریریه مجله روانشناسی روانبنه از سال ۱۳۹۴ تاکنون
 • مدیر اجرایی مجله آسیایی روان درمانی از سال ۱۳۹۵
 • عضو هیئت اجرایی نهمین کنگره بین المللی روان درمانی نشست آسیایی ۱۳۹۵
 • عضو هیئت علمی کنگره نماز و سلامت روان، برگزار شده در آبان ۹۵ در دانشگاه تهران
 • همکاری با شرکت همگام بعنوان سرپرست بخش روانشناسی از آبان ۹۶ تا کنون
 • بازی درمانگر و برگزار کننده دوره های آموزشی بازی درمانی

 

همکاری بعنوان ویراستار علمی کتاب های:

 • پرسشنامه رشد کودک – نشر پرنده
 • روان درمانی نوجوانان، طرح درمان برای اختلالات اضطرابی- نشر پرنده
 • خودآگاهی (مجموعه مهارتهای زندگی- جلد اول) – نشر پرنده
 • مهارتهای ارتباط موثر و روابط بین فردی (مجموعه مهارت های زندگی- جلد دوم)- نشر پرنده
 • خشم (مجموعه مهارت های زندگی- جلد سوم)- نشر پرنده
 • ۱۰۱مهارت ارتباطی برای نوجوان- نشر پرنده
 • دفاع ها به روایت فردریکسون-نشر پرنده
 • چگونه رواندرمانی تحلیلی کوتاه‌مدت حمایتی – بیانگر را اجرا کنیم؟ به همراه پروتکل‌های اختصاصی درمان افسردگی و اضطراب فراگیر-نشر پرنده
 • و…

 

ترجمه

 • کتاب تمرینهایی برای بهبود تصویر بدنی در نوجوانان (در دست چاپ)
 • کتاب غلبه بر قلدری (در دست چاپ)
 • کتاب فرزندپروری برای نوجوان با هیجانات شدید-نشر پرنده
جزئیات نویسنده