مژگان عطار

مژگان عطار


توضیحات نویسنده

سوابق تحصیلی

لیسانس روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

فوق لیسانس روانشناسی عمومی دانشگاه خوارزمی تهران از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

 

تجربیات و سوابق کاری

 • همکاری با شرکت نرم افزاری رهنما در تهیه متون علمی نرم‌افزارهای کمک آموزشی حوزه روانشناسی سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸
 • همکاری با گروه رشد و توسعه روانشناسی در برگزاری کارگاه های آموزشی روانشناسی از سال ۱۳۹۴ تا کنون
 • ویراستار علمی و عضو هیئت تحریریه مجله روانشناسی روانبنه از سال ۱۳۹۴ تاکنون
 • مدیر اجرایی مجله آسیایی روان درمانی از سال ۱۳۹۵
 • عضو هیئت اجرایی نهمین کنگره بین المللی روان درمانی نشست آسیایی ۱۳۹۵
 • عضو هیئت علمی کنگره نماز و سلامت روان، برگزار شده در آبان ۹۵ در دانشگاه تهران
 • همکاری با شرکت همگام بعنوان سرپرست بخش روانشناسی از آبان ۹۶ تا کنون
 • بازی درمانگر و برگزار کننده دوره های آموزشی بازی درمانی

 

همکاری بعنوان ویراستار علمی کتاب های:

 • پرسشنامه رشد کودک – نشر پرنده
 • روان درمانی نوجوانان، طرح درمان برای اختلالات اضطرابی- نشر پرنده
 • خودآگاهی (مجموعه مهارتهای زندگی- جلد اول) – نشر پرنده
 • مهارتهای ارتباط موثر و روابط بین فردی (مجموعه مهارت های زندگی- جلد دوم)- نشر پرنده
 • خشم (مجموعه مهارت های زندگی- جلد سوم)- نشر پرنده
 • ۱۰۱مهارت ارتباطی برای نوجوان- نشر پرنده
 • دفاع ها به روایت فردریکسون-نشر پرنده
 • چگونه رواندرمانی تحلیلی کوتاه‌مدت حمایتی – بیانگر را اجرا کنیم؟ به همراه پروتکل‌های اختصاصی درمان افسردگی و اضطراب فراگیر-نشر پرنده
 • و…

 

ترجمه

 • کتاب تمرینهایی برای بهبود تصویر بدنی در نوجوانان (در دست چاپ)
 • کتاب غلبه بر قلدری (در دست چاپ)
 • کتاب فرزندپروری برای نوجوان با هیجانات شدید-نشر پرنده
جزئیات نویسنده