شهربانو گودرزی

شهربانو گودرزی


توضیحات نویسنده
  • 0

شهربانو گودرزی 

دانشجوی دکتری روان شناسی

سوابق کاری
توضیحات مدت زمان همکاری محل کار نوع همکاری
۶ ماه سال ۱۳۹۳ مشاوره تلفنی نجوایار مدیریت مشاوره تلفنی
۲ سال – ۹۲ تا ۹۳ مدرسه پسرانه فرهنگ روان شناس
( توانمند سازی کودکان ۳ تا ۶ سال ) از سال ۱۳۹۲ تا کنون

 

شخصی سرپرست علمی پروژه کومان
زیر نظر مرکز مشاوره احیا و دکتر افروز ۱۳۹۳ پیک پیش دبستان ویراستار علمی
تابستان ۱۳۹۴ مدرسه پسرانه پیشتازان کامپیوتر ایران مدرس درس مهارتهای زندگی
مرکز مشاوره احیا
مرکز مشاوره زیبا مهرمرکز مشاوره رایمرکزخانه کتابدار تهران
مشاور مشکلات رفتاری هیجانی کودکان  و والدین
دوره های آموزشی  برگذار شده ویژه متخصصین
  مکان برگزاری نام دوره
شهر ساری وابسته به مرکز مشاوره تهران کارگاه بازی درمانی ویژه روان شناسان
مرکز مشاوره دانشگاه تهران کارگاه مصاحبه بالینی  کودکان و والدین
مرکز مساوره احیا کارگاه آموزشی مداخلات درمانی اختلالات اضطرابی کودک و نوجوان
مرکز مشاوره احیا کارگاه آموزشی مداخلات درمانی افسردگی کودکو نوجوان
مرکز مشاوره احیا کارگاه آموزشی مربیگری مهارت های فرزند پروری کودک و نوجوان
مرکز مشاوره مانا اصفهان کارگاه آموزشی مهارت های زندگی کودک و نوجوان  ویژه دانشجویان
مرکز مشاوره احیا کارگاه آموزشی  مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان

 

مرکز مشاوره دانشگاه تهران و مرکز مشاوره احیا کارگاه مصاحبه تشیصی و اسیب شناسی اختلالات کودکان و نوجوان
مجتمع فنی تهران کارگاه آموزشی روان شناسی زن و مرد

 

مجتمع فنی تهران کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی
مرکز باور کارگاه آموزشی فرزندپروری کودک و نوجوان  پروری ویژه والدین
مرکز باور کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک و نوجوان  ویژه والدین
مدرسه پسرانه و دخترانه میر داماد کارگاه آموزشی فرزند پروری کودک و نوجوان ویژه والدین
مجتمع فنی تهران کارگاه آموزشی فرزند پروری کودک و نوجوان  ویژه والدین
مهد کودک گلهای ناز کارگاه آموزشی فرزند پروری
آزمایشگاه دنا ویژه مادران باردار کارگاه آموزشی فرزند پروری
مدرسه  پسرانه پیشتازان کامپیوتر ایران کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی  کودکان و نوجوانان
دوره های آموزشی گذرانده شده
مدت زمان محل برگزاری عنوان دوره
۱۰۰ ساعت ،۱۳۹۲ مرکز مشاوره دانشگاه تهران دوره آموزشی روان درمانی کودک
۱۳۴ ساعت ، ۱۳۹۴ انجمن روان پزشکی کودک و نوجوان دوره آموزشی و تخصضصی  درمان کلیه اختلالات دوران کودکی و نوجوانی
۳۲ ساعت ،۱۳۹۲

 

انستیتو روان پزشکی ایران دوره آموزشی درمان اختلالات افسردگی و اضطراب بزرگسالان
۱۰۰ ساعت

 

مرکز مشاوره دانشگاه تهران کارگاه آموزشی درمان اختلالات روانی با رویکرد CBT بر اساس روش دانشگاه آکسفورد
۱۲۰ ساعت

 

بیمارستان آتیه دوره تخصصی MBT)  مایند فول تراپی ) زیر نظر آقای امیر ایمانی  ودکتر  نیما قربانی
۱۲ ساعت ، ۱۳۹۲ مرکز مشاوره دانشگاه تهران دوره مربیگری فرزندپروری
۱۶ ساعت ، ۱۳۹۲ دکتر پیرخائفی دانشگاه تهران مربیگیری خلاقیت کودکان
۱۰ ساعت مرکز مشاوره برهان زیر نظر نظام روان شناسی آموزش دارو شناسی اختلالات روان شناشی
۱۶ ساعت مرکز مشاوره دانشگاه تهران آموزش درمان رفتاری کودکان ADHD
۱۶ ساعت دکتربوالهری ، مرکز مشاوره دانشگاه تهران آموزش مداخله در بحران بی وفایی زناشویی
۴۰ ساعت بیمارستان آتیه مایند فول نس (ذهن آگاهی)

 

 

 

جزئیات نویسنده