دکتر فرهاد چنگیزی

دکتر فرهاد چنگیزی


توضیحات نویسنده

تحصیلات

دکترای تخصصی روانشناسی کودکان استثنایی

 

تخصص ها

دکترای تخصصی روانشناسی کودکان استثایی
مدیر پروژه کودک باهوش در ایران
مدیر گروه رشد و توسعه رواشناسی در ایران
رئیس دبیر خانه دائمی کنگره نماز و سلامت روان
مدیر اکادمی درمان شناختی رفتاری
مدیر بنیاد روانشناسی کودک و نوجوان
مدیر اکادمی زوج و خانواده درمانی
مدیر بنیاد فلسفه و روانشناسی

جزئیات نویسنده

×

در خدمت شما هستیم ...

× پشتیبانی مستقیم در واتساپ