دکتر شهین بحرینی

دکتر شهین بحرینی


توضیحات نویسنده

تحصیلات

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی

 

تخصص ها

متخصص روانشناسی کودک و نوجوان و خانواده
مشاور فرزندپروری و تربیت جنسی کودک و نوجوان
سرپرست دپارتمان نوجوان مرکز مشاوره احیا
مدرس بهداشت و سلامت روان

جزئیات نویسنده