دکتر دنا عدیلی

دکتر دنا عدیلی


توضیحات نویسنده

تحصیلات

دکترای روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران
مدرس کارگاه های حوزه شخصیت شناسی
مدرس کارگاه های درمان شناختی-رفتاری

 

تخصص ها

درمان شناختی رفتاری اختلالات خلقی و شخصیتی
طرحواره درمانی اختلالات خلقی و شخصیتی

جزئیات نویسنده

×

در خدمت شما هستیم ...

× پشتیبانی مستقیم در واتساپ