دکتر بهارک بیاتی

دکتر بهارک بیاتی


توضیحات نویسنده
  • 0

ارزیابی و تشخیص اختلالات دوران کودکی و نوجوانی

متخصص آموزش مهارت‌های فرزندپروری کودک و نوجوان
متخصص بهبود رابطه والد ـ کودک، والد ـ نوجوان
متخصص اصلاح رفتارهای ناسازگارانه کودک
متخصص آموزش مراحل رشد روانی کودک و مدیریت رفتار والدین در هر مرحله
تشخیص اختلالات بالینی کودک
آموزش مهارت‌های زندگی کودک
بازی درمانی
درمان اختلالات اضطرابی کودک
مدیریت رفتار نوجوان
مشاوره ازدواج و همسان‌گزینی و انجام آزمونهای شخصیت در این زمینه

جزئیات نویسنده