محاسبه هزینه هاست

سرویس

برنامه های میزبانی شده پرداخت شده بر روی سرور هایی که اطلاعات را ذخیره می کنند

تشخیص

۲۰۰
۱۰۰۰ تومان/GB
۰
۳۰ تومان/GB
۱۰۰
۲۰ تومان/GB

تعادل بار

۰
در هر قانون ۱۰ تومان
۳۰۰
GB/ماه = ۱۰ تومان

گزینه های پشتیبان

این فقط یک نسخه ی نمایشی است, هرگونه پرداخت واقعی پی پال را بپذیرید. اگر در قاب انوتو پیش نمایش می کنید. روی حذف قاب در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید قادر به پیش نمایش پرداخت پی پال هستیم.

مجموع تومان