انتشار رمان مارش میرا به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد جنایت سربرنیتسا

سال نو مبارک!
فروشگاه اینترنتی نشر پرنده تعطیل است و از ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ شروع به کار خواهد کرد!
دلتنگ شما خواهیم بود!