-15%

قیمت اصلی ۶۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴,۴۰۰ تومان است.

خودآگاهی


‏سرشناسه : میرغفوریان، زینت‌السادات، ‏‫۱۳۵۹ -‏‬
‏عنوان و نام پدیدآور : خودآگاهی/ نویسندگان زینت‌السادات میرغفوریان، نسرین امامی.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات پرنده‏‫، ۱۳۹۸٫‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۴] ٬‏‫۶۰ ص.‬‬: جدول٬ نمودار‏‫‬‮‭.م‌س۲۱/۵ ×۱۴/۵ ؛
‏فروست : مجموعه آموزش مهارت‌های زندگی‏‫؛ جلد اول.‬
‏شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۹۵۴۷۴-۴-۹‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Self awareness.‬‬
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. ۶۰.‬
‏موضوع : خودآگاهی
‏موضوع : Self-consciousness (Awareness)
‏موضوع : خودشناسی
‏موضوع : Self-perception
‏موضوع : مهارت‌های زندگی
‏موضوع : Life skills
‏شناسه افزوده : امامی‌ نائینی، نسرین، ‏‫۱۳۵۱ -‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BF۳۱۱‏‫‬‭/م۸۶خ۹ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۵۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۴۶۰۲۴۸