-20%

قیمت اصلی ۷۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷,۶۰۰ تومان است.

آموزش طراحی تکالیف شناختی

جیمز بارتلت

مترجم: مصطفی حجت شمامی