۱۰۱ مهارت ارتباطی برای نوجوانان: راهنمای شما برای مقابله با استرس و آشفتگی روزانه و هیجانات دشوار با استفاده از DBT

-20%

۹۳,۶۰۰ تومان

مشاهده سبد خرید

۱۰۱ مهارت ارتباطی برای نوجوانان: راهنمای شما برای مقابله با استرس و آشفتگی روزانه و هیجانات دشوار با استفاده از DBT

سرشناسه : ون دیک، شری
Van Dijk, Sheri
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫۱۰۱ مهارت ارتباطی برای نوجوانان‬ [کتاب] : راهنمای شما برای مقابله با استرس و آشفتگی روزانه و هیجانات دشوار با استفاده از DBT/ نویسندگان شری وان دیجک؛ مترجمان فرهاد چنگیزی، هدی فرامرزی.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات پرنده‏‫، ۱۳۹۸٫‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۲۲۵ ص.‏‫‬‮‭.م‌س۲۱/۵ ×۱۴/۵ ؛
‏شابک : ‏۹۷۸-۶۰۰-۹۷۳۲۳-۵-۷ :‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭ Relationship skills 101 for teens : your guide to dealing with daily drama, stress, and difficult emotions using DBT, 2015.‬‬
‏عنوان دیگر : راهنمای شما برای مقابله با استرس و آشفتگی روزانه و هیجانات دشوار با استفاده از DBT.
‏عنوان گسترده : صد و یک مهارت ارتباطی برای نوجوانان.
‏موضوع : هیجان‌ها — ادبیات کودکان و نوجوانان
‏موضوع : Emotions — Juvenile literature
‏موضوع : فشار روانی — کنترل — ادبیات نوجوانان
‏موضوع : Stress management‪‪ — Juvenile literature
‏موضوع : رفتار‌درمانی دیالکتیکی — ادبیات کودکان و نوجوانان
‏موضوع : Dialectical behavior therapy — Juvenile literature
‏شناسه افزوده : چنگیزی، فرهاد، ‏‫۱۳۶۰ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : فرامرزی، هدی، ‏‫۱۳۶۵ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BF۵۱۱‏‫‬‮‭/و۹ص۴ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۱۵۵/۵۱۹۲‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۶۹۲۳۲۹
شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: