-10%

قیمت اصلی ۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۲,۰۰۰ تومان است.

نشانه و ذهن در سینمای امروز

شماره کتابشناسی ملی ۵۶۴۷۷۰۵
سرشناسه جاهد، کورش، ۱۳۵۳
عنوان و نام پدیدآور نشانه و ذهن در سینمای امروز : پژوهشی در کارکرد نشانه‌ها و نقش ذهن در سینما/کورش جهاد.
مشخصات نشر تهران: انتشارات پرنده، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری ۵۵۰ ص.؛ ۱۴/۵۲۱/۵س‌م.
وضعیت فهرست نویسی فیپا
عنوان دیگر پژوهشی در کارکرد نشانه‌ها و نقش ذهن در سینما.
موضوع سینما — نقد و تفسیر
موضوع Motion pictures — Reviews
موضوع سینما — نشانه‌شناسی
موضوع Motion pictures — Semiotics
موضوع سینما — ایالات متحده — نقد و تفسیر
موضوع Motion pictures — United States — Reviews
رده بندی کنگره PN1995/ج۲ن۵ ۱۳۹۸
رده بندی دیویی ۷۹۱/۴۳۷۵