-15%

قیمت اصلی ۲۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۳,۷۵۰ تومان است.

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار آبان ١٢٥٥ تا فروردين ١٢٥٦ ه.ش

در ميان پادشاهان قاجاريه، ناصرالدين شاه، تنها پادشاهى است كه روزنامه خاطراتش را به رشته ى تحرير در آورده و سنت خاطره نويسى را ارج نهاده است. براى كنكاش در موضوعات دوره ى قاجار و چند و چونِ قضايا، مطالعات اين روزنامه ها كه شخص ناصرالدين شاه با ذكر جزئيات به شرح وقايع آن پرداخته، كمك بزرگى براى پژوهشگران و علاقه مندان اين برهه تاريخى است. در اين كتاب كه وقايع آبان ١٢٥٥ ه.ش تا فروردين ١٢٥٦ ه.ش است ناصرالدين شاه با قلمى شيرين و جذّاب به روايت جشن صد ساله سلطنت قاجار، جنگ روس و عثمانى و شرح برخى از وقايع در دارالخلافه باهره طهران پرداخته است.

۳۰۶ صفحه

 

 

‏سرشناسه : ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫۱۲۴۷ – ۱۳۱۳ق.‬
Naṣir al-Din Shah, Shah of Iran, 1831-1896
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه: سال‌های ۱۲۵۵ تا ۱۲۵۶ شمسی شوال سنه ۱۲۹۳ه.ق الی ربیع‌الاول سنه ۱۲۹۴ ه.ق‬‬‭/ ویراستار الهام بایرام‌زاده‏‫؛ ویراستار علمی افشین داورپناه.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران‬‏‫: انتشارات پرنده‬‏‫، ۱۳۹۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۰۶ ص.‬‏‫؛ مصور، عکس‬.‏‫؛ ‎۲۱/۵× ۱۴/۵ س‌م.‬
‏شابک : ‭۹۷۸-۶۰۰-۸۹۵۵-۵۲-۸‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص ۳۰۵-۳۰۶ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫۱۲۴۷‎‏ – ۱۳۱۳ق.‏‬ — خاطرات
‏موضوع : ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۴۷-۱۳۱۳ق‌.– سفرها
‏موضوع : ایران — تاریخ — قاجاریان، ۱۱۹۳ – ۱۳۴۴ق.
‏موضوع : Iran — History — Qajars, 1779 – 1925
‏شناسه افزوده : بایرام‌زاده، الناز، ‏‫۱۳۶۶‏‏‏‏‏‏‏-‬، ویراستار
‏شناسه افزوده : داورپناه، افشین، ‏‫۱۳۵۵‏-‬، ویراستار
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭DSR۱۳۶۹‬
‏رده بندی دیویی : ‭۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۷۴۳۸۷۸۲‬
‏وضعيت ركورد : فیپا