داستان‌های اجتماعی: ۱۵۸ داستان اجتماعی برای آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف درخودمانده

-20%

مخاطب گرامی!

امسال ما در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به صورت حضوری حضور نداریم ولی به صورت مجازی در خدمت شما هستیم، تا پایان نمایشگاه امکان خرید از سایت ما فراهم نیست، برای تهیه کتاب‌های ما با تخفیف ویژه نمایشگاه، اینجا را ببینید:

book.icfi.ir

داستان‌های اجتماعی: ۱۵۸ داستان اجتماعی برای آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف درخودمانده

مجموعه‌ای از صد و پنجاه و هشت داستان اجتماعی برای آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف در خود مانده.

سرشناسه : گری، کارول، ‏‫۱۹۵۲ – ‏ م.‬
Gray, Carol
‏عنوان و نام پدیدآور : داستان‌های اجتماعی: ۱۵۸ داستان اجتماعی برای آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف در خود مانده/ تالیف کارول گری؛ مترجم سارا گودرزی.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات پرنده‏‫، ۱۳۹۶.‮‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۵۵ ص.‮‬: مصور، جدول؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌م.
‏شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۸۹۵۵-۰۰-۹‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی:The new social story book, c2010‭.‬
‏یادداشت : کتاب حاضر در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان «داستان اجتماعی» با ترجمه تطیبه صفری، زهرا خلیلی، منصوره همتیان توسط انتشارات یار مانا فیپا گرفته است.
‏یادداشت : این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : بالای عنوان : کتاب جدید .
‏یادداشت : کتاب حاضر با حمایت گروه رشد و توسعه روانشناسی تهیه گردیده است .
‏یادداشت : کتابنامه: ص.۴۴۴ – ۴۵۵.
‏عنوان دیگر : ۱۵۸ داستان اجتماعی برای آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف در خود مانده.
‏عنوان دیگر : داستان اجتماعی .
‏عنوان گسترده : صد و پنجاه و هشت داستان اجتماعی برای آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف در خود مانده.
‏موضوع : کودکان درخودمانده
‏موضوع : Autistic children
‏موضوع : کودکان مبتلا به اختلالات تکاملی
‏موضوع : Developmentally disabled children
‏موضوع : عقب‌ماندگان ذهنی — آموزش و پرورش
‏موضوع : People with mental disabilities — Education
‏موضوع : قصه‌درمانی
‏موضوع : Narrative therapy
‏شناسه افزوده : گودرزی، سارا، ‏‫۱۳۵۹ -‏‏‏، مترجم
‏شناسه افزوده : گروه رشد و توسعه روانشناسی در ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭LC۴۷۱۷/۵‏‫‬‮‭/گ۴د۲ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۷۱/۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۶۸۰۸۲
شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: