داستان‌های اجتماعی: ۱۵۸ داستان اجتماعی برای آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف درخودمانده

-20%

۱۴۴,۰۰۰ تومان

مشاهده سبد خرید

داستان‌های اجتماعی: ۱۵۸ داستان اجتماعی برای آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف درخودمانده

مجموعه‌ای از صد و پنجاه و هشت داستان اجتماعی برای آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف در خود مانده.

سرشناسه : گری، کارول، ‏‫۱۹۵۲ – ‏ م.‬
Gray, Carol
‏عنوان و نام پدیدآور : داستان‌های اجتماعی: ۱۵۸ داستان اجتماعی برای آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف در خود مانده/ تالیف کارول گری؛ مترجم سارا گودرزی.
‏مشخصات نشر : تهران: انتشارات پرنده‏‫، ۱۳۹۶.‮‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۵۵ ص.‮‬: مصور، جدول؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌م.
‏شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۸۹۵۵-۰۰-۹‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی:The new social story book, c2010‭.‬
‏یادداشت : کتاب حاضر در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان «داستان اجتماعی» با ترجمه تطیبه صفری، زهرا خلیلی، منصوره همتیان توسط انتشارات یار مانا فیپا گرفته است.
‏یادداشت : این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : بالای عنوان : کتاب جدید .
‏یادداشت : کتاب حاضر با حمایت گروه رشد و توسعه روانشناسی تهیه گردیده است .
‏یادداشت : کتابنامه: ص.۴۴۴ – ۴۵۵.
‏عنوان دیگر : ۱۵۸ داستان اجتماعی برای آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف در خود مانده.
‏عنوان دیگر : داستان اجتماعی .
‏عنوان گسترده : صد و پنجاه و هشت داستان اجتماعی برای آموزش مهارتهای زندگی به کودکان با تاکید بر آموزش به کودکان طیف در خود مانده.
‏موضوع : کودکان درخودمانده
‏موضوع : Autistic children
‏موضوع : کودکان مبتلا به اختلالات تکاملی
‏موضوع : Developmentally disabled children
‏موضوع : عقب‌ماندگان ذهنی — آموزش و پرورش
‏موضوع : People with mental disabilities — Education
‏موضوع : قصه‌درمانی
‏موضوع : Narrative therapy
‏شناسه افزوده : گودرزی، سارا، ‏‫۱۳۵۹ -‏‏‏، مترجم
‏شناسه افزوده : گروه رشد و توسعه روانشناسی در ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭LC۴۷۱۷/۵‏‫‬‮‭/گ۴د۲ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۷۱/۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۶۸۰۸۲
شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: